Seline.jpg

Seline Somers, 46 jaar, komt voor de eerste keer op tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in oktober 2018. We stelden haar enkele vragen in verband met haar drijfveren en visie met betrekking tot de komende gemeenteraadsverkiezingen.

 

De meeste mensen kennen je als de dochter van tandarts Yvan Somers. Heb je steeds in Moerbeke-Waas gewoond?

Mijn ouders, Yvan Somers en Liliane Lottefier, zijn in 1972 in Moerbeke-Waas komen wonen om een tandartspraktijk uit te bouwen. Mijn papa kreeg al vlug de bijnaam: de zingende tandarts door zijn passie voor muziek. Hij is ook lang actief geweest bij VC Spectrum zowel als speler en als coach waar hij het met de mannenploeg schopte tot eerste landelijke. Zelf heb ik in mijn jeugd steeds basketbal gespeeld in Lokeren met mijn mama als trainer/coach. Tot aan de geboorte van mijn dochter speelde ik in verschillende clubs in Oost-Vlaanderen. Door omstandigheden is basketbal spelen voor mij spijtig genoeg niet meer mogelijk. Toch probeer ik zoals velen aan mijn conditie te werken door te joggen in het Heidebos.

 

Na mijn studies heb ik drie jaar in Lokeren gewoond maar ik miste mijn vetrouwde dorp en keerde terug. Momenteel woon ik samen met mijn partner Chris Van Kwikkelberghe in de bloemenwijk. We hebben samen drie prachtige dochters waarvan de jongste, 17 jaar, mijn eigen dochter is en de andere twee, 20 en 22 jaar, mijn plusdochters zijn.

 

Welke diploma’s heb je behaald?

Na het behalen van mijn middelbaar diploma ASO – zware wiskunde in 1990 ben ik in Gent gaan studeren op de ‘normaalschool’. In 1993 ben ik daar dan ook afgestudeerd als regent wiskunde – fysica – economie. 

 

Ik kon in september 1993 onmiddellijk deeltijds aan de slag als leerkracht en als secretariaatsmedewerkster in de Middenschool van Lokeren. Met de loop der jaren groeide dit uit naar een voltijdse opdracht als leerkracht en dit voornamelijk in de beroepsrichtingen. Meer en meer werd ik betrokken bij het beleid van de school en in 2001 vond ik dan ook de tijd rijp om mijn akte van directeur te behalen. In 2006 werd ik directeur op ‘mijn’ Middenschool in Lokeren al wist ik dat deze in 2007 fusioneerde. In 2007 werd ik directeur in Middenschool De Moerbei in Moerbeke-Waas. Na 3 schooljaren had ik besloten om op 38-jarige leeftijd toch nog een masterdiploma te halen. Dit was echter niet te combineren met mijn functie als directeur en ben dan als beleidsmedewerker gaan werken in het Atheneum van Lokeren.

 

In 2013 heb ik borstkanker gekregen waardoor mijn leven 2 jaar on hold is komen te staan maar ik ben er toch in geslaagd om in september 2015 af te studeren als master in de onderwijswetenschappen.

 

Na deze moeilijke jaren is full time werken niet meer aan de orde. Ook ga je anders in het leven staan en leg je andere prioriteiten. Ik vond dat het dan ook tijd was om op professioneel vlak mijn horizon te verruimen. Ik heb dan 2 jaar als gedetacheerde gewerkt voor Steunpunt voor Inclusie. Ik ondersteunde ouders die op drempels en barrières botsen tijdens het inclusietraject van hun kind en gaf vanuit de praktijk beleidsadvies aan kabinet-departement Onderwijs en vorming. Vanaf 1 september 2018 werk ik bij GRIP als stafmedewerker onderwijs en arbeid. GRIP is een mensenrechtenorganisatie door en voor mensen met een handicap.

 

Ik heb gehoord dat je ook aan vrijwilligerswerk doet.

Dat klopt. Ik doe zowel vrijwilligerswerk binnen als buiten Moerbeke. Ik zet me vrijwillig in voor Ouders voor Inclusie, Vlaamse Vereniging Autisme, Rode Kruis afdeling Moerbeke-Wachtebeke en de bibliotheek van Moerbeke.

In de bibliotheek ga ik regelmatig voorlezen aan kinderen en ben ik ook begeleider van een Kinderjurygroep. Binnen het Rode Kruis van Moerbeke-Wachtebeke heb ik het brugfigurenproject opgestart. Dit is een project om kinderen die school lopen in het lager onderwijs en die problemen ondervinden extra te ondersteunen.

 

Waarom heb je besloten je politiek te engageren in Moerbeke-Waas?

Ik ben maatschappelijk actief en wel vanuit de overtuiging om mensen te helpen die het moeilijker hebben in de maatschappij. Graag zou ik nu mijn bijdrage aan onze samenleving leveren via de politiek en wel op een actieve manier. Onze gemeente verder uitbouwen tot een menswaardige gemeente voor iedereen is voor mij een topprioriteit.

 

Wat zou je willen veranderen in Moerbeke-Waas?

Dan beland je automatisch bij de drie onderwerpen die voor mij belangrijk zijn: kinderen en ouderen, groen Moerbeke en transparantie en communicatie.

 

Zoals reeds eerder aangehaald vind ik het belangrijk dat iedereen ongeacht zijn achtergrond, de kans krijgt om deel te nemen aan onze maatschappij en dit op een menswaardige wijze. Voor mij is dat alle kinderen de kans geven om zich te ontplooien op hun eigen tempo zodanig dat ze zich gewaardeerd voelen en een meerwaarde zijn voor de maatschappij. Ook ouderen verdienen onze aandacht. Te veel ouderen zijn eenzaam en hebben hierdoor geen kwalitief leven meer. Als gemeente zouden we hier nog meer moeten op inzetten want kinderen zijn onze toekomst en waardig oud hopen we allemaal te worden.

 

We leven in een zeer mooie groene gemeente en doordat velen onder ons hier al gans hun leven wonen, zien we dat niet altijd meer. Ik vind het dan ook belangrijk dat onze dorpskern en aanpalende straten een weerspiegeling mag zijn van de natuur die in onze gemeente terug te vinden is. Ik vind persoonlijk dat dit momenteel niet overal het geval is.

 

Moerbeke heeft al een ganse weg afgelegd in verband met transparantie in haar beleid maar het is toch nog voor verbetering vatbaar. Als burger weet je weinig of niets over de beleidsvisie van onze gemeente. Als je op zoek gaat naar documenten die dit zouden kunnen vertellen dan vind je enkel verouderde documenten terug op de website van Moerbeke. Als er ergens werken zijn in Moerbeke dan worden soms de wildste verhalen verteld. Hoe, wanneer, wat en waarom zou ten minste gecommuniceerd dienen te worden en inspraak geboden worden waar mogelijk. Als burger weet ik ook graag wat er met het belastingsgeld wordt gedaan en dit zowel op korte als op lange termijn.

 

Ik wil je bedanken voor het interview.