Veiligheid oversteek Melkerijstraat - Statiestraat


Tijdens de gemeenteraad van 26 februari 2019 heeft Seline Somers, gemeenteraadslid van MEnS, vragen gesteld over het besluit CBS/2019/253 - Oversteekplaats fietsers en voetgangers- Melkerijstraat-Statiestraat:

Contact: Politie

Datum en ev.ref.: 07.02.19

Onderwerp: advies inzake oversteekplaats fietsers en voetgangers Melkerijstraat-Statiestraat

Besluit

De oversteekplaats mag worden ingericht en verlegd zoals aangegeven op het advies.


Daar er geen extra maatregelen getroffen worden om de snelheid van de auto’s te minderen bij het naderen van de oversteek heeft MEnS aangegeven dat ze zich distantiëren van het besluit genomen door het College van Burgemeester en Schepenen.


MEnS heeft ondertussen het besluit van de politie opgevraagd en ook hebben we de situatie ter plaatse bekeken en we zijn tot de volgende conclusie gekomen:

  • Het zicht bij de oversteek is veel verbeterd door het weghalen van struiken en bomen. We willen hier expliciet de gemeente voor bedanken!

  • Hierdoor krijgen de fietsers en voetgangers echter een vals veiligheidsgevoel. Uit het oogpunt van de fietser en voetgangers is het zicht aan de oversteekplaats goed maar de snelheid van de auto’s blijft maximum 50 km/u die heel dikwijls niet aangehouden wordt.

Hoe sneller een automobilist rijdt dan stijgt de stopafstand exponentieel. Het is dus belangrijk dat een automobilist niet sneller dan 50 km/u kan rijden ter hoogte van de oversteekplaats. Want hoe hoger de snelheid hoe groter de stopafstand.


Algemeen geldt volgens Agentschap wegen en verkeer:

  • hoe verder van de kern van de bebouwde kom;

  • hoe hoger de toegelaten snelheid;

  • hoe "hoger" de wegcategorie;

  • hoe minder het gemotoriseerd verkeer er voorrang moet afstaan aan ander verkeer;

  • hoe langer het tijdsperspectief;

  • hoe hoogwaardiger de bescherming van voetgangersoversteekvoorzieningen moet zijn.

De fietsweg op de oude spoorweg OL 77 wordt tijdens de volgende jaren omgevormd tot een fietssnelweg. Tijdens de Gemeentelijk Begeleidingscommissie (GBC) hebben we uren vergaderd om de oversteken zo veilig mogelijk te maken en dit zowel voor voetgangers, fietsers als automobilisten. MEnS vraagt om deze lijn verder te zetten en ook deze oversteekplaats voor alle actoren zo veilig mogelijk te maken.


De gemeente heeft zijn best gedaan om de zichtbaarheid in de bocht van de Spoorwegstraat te optimaliseren. MEnS is hiervoor dankbaar maar is de mening toegedaan dat er nog extra maatregelen nodig zijn om automobilisten bewust te maken van de gevaarlijke oversteek. Wie is er al niet eens verstrooid achter he stuur als je op weg naar huis bent na een hectische dag op het werk? Wie is er niet al eens afgeleid ’s morgens tijdens de spits omdat de kinderen op de achterbank uw aandacht vragen? MEnS vraagt dus om extra snelheidsremmende maatregelen zoals verkeersdrempels voor de automobilisten te voorzien zodanig dat de veiligheid nog verhoogd wordt.

Contact

mensmoerbeke@gmail.com

Dahlialaan 7 te Moerbeke-Waas

0499 34 94 80

facebook-icon-preview-1.png

Onafhankelijken

© 2020 by MEnS. Created with Wix.com