Tussenkomsten gemeenteraad 30 april 2019

De volledige Gemeenteraad is te beluisteren via volgende link.


De volledige zitting van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn is te beluisteren via de volgende link.


Lees ook onze aankondiging voor deze gemeenteraad.


AED-toestellen

De gemeente Moerbeke heeft de samenwerkingsovereenkomst Hartveilig met Rode Kruis-Vlaanderen ondertekend.


MEnS zal het project zoals voorgesteld op de gemeenteraad verder uitwerken. Wie hierbij wenst aan te sluiten kan steeds contact opnemen via mensmoerbeke@gmail.com of 0499 34 94 80.


Preventieve snelheidsmeter ter hoogte van de Moerhofstraat

De preventieve snelheidsmeter ter hoogte van de Moerhofstraat staat er om het aantal passanten en de hoogste snelheden te registreren. Men is er zich van bewust dat de snelheidsmeter geen realistisch gemiddelde zal weergeven.


De burgemeester belooft dat de resultaten via de werkgroep verkeer en mobiliteit verspreid zal worden. Ook zal er naar de toekomst toe meer gecommuniceerd worden over wat men wilt bereiken met het plaatsen van de preventieve snelheidsmeter op een bepaalde plaats.


Dag van de buren

De gemeente is de Dag van de buren genegen en zal de werkgroep Moerbeke Feest adviseren om vanaf volgend jaar deze te ondersteunen.


Voor dit jaar dit er echter nog aangifte aan de gemeente gedaan te worden om politie, brandweer en medische diensten op de hoogte te brengen. De fractie MEnS zal de buurten/straten hierin ondersteunen. Wil je als buurt/straat dit jaar nog deelnemen kan je steeds contact opnemen via mensmoerbeke@gmail.com of 0499 34 94 80.


Paaltjes Terwesttragel

De paaltjes in de Terwesttragel zijn eigendom van de Waterwegen. Hierdoor kan de gemeente zelf geen initiatief nemen. Schepen Walbrecht heeft reeds in het verleden contact met de Waterwegen gehad en vreest voor weinig respons. Schepen Mertens geeft aan dat hij toch een poging zal wagen.


Overige volgens MEnS belangrijke info:

  • Kerk op de Koewacht: De kerk is overgedragen aan de gemeente maar is geen beschermd monument. Sommige delen zijn echter in slechte staat en zijn aan renovatie toe. Schepen Walbrecht geeft aan dat het mogelijk is dat een deel of zelfs de volledige kerk afgebroken wordt. De kerk/de locatie zal wel in het 'voordeel' van de Koewacht worden gebruikt en de beslissing zal steeds genomen worden na overleg met de inwoners van Koewacht.


  • Schilderijen burgemeesters in de Raadzaal: De gemeente zal naambordjes en uitleg voorzien van de burgemeesters die in de raadzaal hangen. Vorige legislatuur is echter besloten de traditie van het eren van de burgemeesters door een schilderij/foto in de raadzaal stop te zetten. Dit is dan ook de reden dat er geen portret hangt van wijlen burgemeester Filip Marin.


  • Vervangen waterleidingnet Sportlaan: Het ontwerpplan wordt goedgekeurd maar de werken zullen uitgesteld worden tot het masterplan van het centrum volledig gekend is.  • Extra akoestische wanden ter hoogte van de sportsite: Om het geluidsoverlast van de sportsite voor de omwoners te verminderen heeft de gemeente beslist extra akoestische wanden te voorzien aan de rand van de sportsite.


  • Kunstacademie Ter Beuken: De Kunstacademie Ter Beuken wil een vestiging openen in Moerbeke in BS De Vlinderdreef. Vanaf 1 september 2019 zal er hoogstwaarschijnlijk lessen beeldende kunst aangeboden worden.


  • Techniekacademie: De gemeente wil voor leerlingen van het 5de en 6de leerjaar basisonderwijs op woensdagnamiddag techniekacademie inrichten in samenwerking met De Moerbei. Hoogstwaarschijnlijk zal dit starten in januari 2020. Meer info volgt.


  • Veiligheid kinderopvang Alles Kids: Aan de ramen van kinderopvang Alles Kids in Drongendreef staan steunpilaren. Schepen Mertens geeft aan dat hij nog maar onlangs op de hoogte is gesteld al staan ze er reeds geruime tijd. Volgens hem is er geen instortingsgevaar en in de komende weken zal het hersteld worden.