Raad voor maatschappelijk welzijn op dinsdag 30 maart 2021


De Raad voor maatschappelijk welzijn werd door de maatregelen genomen tegen de verspreiding van het coronavirus via videoconferentie gehouden.


MEnS heeft geen extra vragen gesteld in deze raad voor maatschappelijk welzijn.

1. Goedkeuring notulen vorige zitting.

MEnS was akkoord