Raad voor maatschappelijk welzijn dinsdag 28 april 2020


De raad voor maatschappelijk welzijn werd door de maatregelen genomen tegen de verspreiding van het coronavirus via videoconferentie gehouden.

MEnS stelde extra vragen met betrekking tot:

  • laptops

1. Goedkeuren notulen van de vorige zitting

MEnS onthield zich omdat Seline Somers van MEnS niet aanwezig was tijdens de vorige zitting.


2. Evaluatie en rapportering klachtenregister

MEnS was akkoord


3. Goedkeuring gemeentelijk informatieveiligheidsbeleid

MEnS was akkoord


4. Vragen

  • Laptops MEnS heeft reeds aan de burgemeester schriftelijk gevraagd of de gemeente laptops kan inzamelen voor leerlingen die geen laptop tot hun beschikking hebben en deze nodig hebben voor het volgen van de lessen. Hij antwoordde dat het aan de schoolbesturen is om een oplossing uit te werken. Aangezien zij meestal over laptops en tablets beschikken voor leerlingen tijdens de lessen, is het voor hen vrij eenvoudig om deze uit te lenen aan een bepaalde doelgroep. Hij verwees ook naar het initiatief vanuit Vlaanderen. Tijdens de raad voor maatschappelijk welzijn vroeg gemeenteraadslid Somers om toch nog eens na te denken over hoe we gezinnen kunnen ondersteunen die echt geen of te weinig laptops tot hun beschikking hebben. De burgemeester herhaalde dat dit niet aan de gemeente is om laptops te verdelen. Dit vraagt een te grote investering om deze gebruiksklaar te maken. Er werd wel positief ingegaan op de vraag om na te denken om computers ter beschikking te stellen in bijvoorbeeld de bibliotheek.

Contact

mensmoerbeke@gmail.com

Dahlialaan 7 te Moerbeke-Waas

0499 34 94 80

facebook-icon-preview-1.png

Onafhankelijken

© 2020 by MEnS. Created with Wix.com