Raad voor maatschappelijk welzijn dinsdag 27 oktober 2020

Daar gemeenteraadslid Seline Somers getest was op corona en haar uitslag nog niet kende was ze niet aanwezig. Haar test bleek later negatief te zijn.


1. Goedkeuren notulen van de vorige zitting


2. Goedkeuring Minimale levering Aardgasbudgetmeter: winterperiode 01.11.2020 - 31.03.2021

Met de ‘minimale levering via de aardgasbudgetmeter’ (artikel 5.4.6 tot en met 5.4.10 van het Energiebesluit van 19 november 2010) wil de Vlaamse Regering de OCMW’s een middel aanreiken om gezinnen die de middelen ontberen om de budgetmeter aardgas op te laden en die dus het risico lopen zonder verwarming te vallen in de winterperiode, te ondersteunen door hen een ‘minimale hoeveelheid’ aardgas ter beschikking te stellen:

  • via periodieke stortingen en opladingen van de budgetmeterkaart bij klassieke budgetmeters.

  • via periodieke stortingen voor de digitale meters waarbij de budgetmeterfunctionaliteit is geactiveerd.

De kost hiervoor kan deels worden gerecupereerd bij de distributienetbeheerder, deels ook bij de hulpvrager.


De cliënt kan zelf een aanvraag doen of het OCMW kan zich baseren op een lijst van cliënten van Fluvius, van wie vermoed wordt dat zij oplaadproblemen kennen.


Alsook een sociaal vooronderzoek dient te gebeuren waarbij rekening gehouden wordt met een aantal criteria (bvb. woningtypologie, heeft de cliënt recht op de sociale maximumprijzen,...).

Er werd een tabel vastgelegd met bedragen van minimale leveringen door de Minister van Energie , waarbij maximaal 70 procent van deze regeling kan teruggevorderd worden bij de distributienetbeheerder.


Het OCMW kan zelf bepalen of ze de overige 30 procent terugvordert via de cliënt of niet (keuze tussen voorschot of niet terugvorderbare steun).


Het OCMW kan ook voorwaarden koppelen aan deze tussenkomsten (bvb. verplicht opstarten budgetbeheer).


3. Tussentijdse rapportering: kennisname.

De regelgeving van beleids- en beheerscyclus 2020 voorziet dat alle besturen een tussentijdse rapportering over het 1ste semester moeten voorleggen aan de raad.


In geheime zitting werd de uitbraak van het coronavirus in het wzc Hof Ter Moere besproken.Contact

mensmoerbeke@gmail.com

Dahlialaan 7 te Moerbeke-Waas

0499 34 94 80

facebook-icon-preview-1.png

Onafhankelijken

© 2020 by MEnS. Created with Wix.com