Privatisering poetsdienst gemeenteschool?


Tijdens de gemeenteraad van 27 november 2018 meldde burgemeester Robby De Caluwé dat het college van burgemeester en schepenen bij wijze van proef tijdelijk een externe poetsfirma voor BS De Vlinderdreef aangesteld heeft ter ondersteuning van het poetspersoneel. Het college van burgemeester en schepenen wenst deze oplossing te bestendigen. Om deze redenen werd het voorstel voorgelegd aan de gemeenteraad.


Etienne Coppens, huidig gemeenteraadslid voor Sp.a-Groen, heeft in naam van de partij zijn bezorgdheden geuit en dan ook tegen het voorstel gestemd.


De burgemeester gaf duidelijk te kennen dat Open VLD de gemeente verder wenst te privatiseren. Spontaan ontstaan er binnen MEnS een aantal vragen:

  • De oppervlakte van de nieuwe school is veel groter dan de oppervlakte van de oorspronkelijke school. Het is dan ook logisch dat het huidige team het niet meer kan bolwerken. Vanaf wanneer ontvangt de gemeente extra subsidie van de overheid om de grotere oppervlakte te onderhouden?

  • Hoeveel brengt de verhuur van de lokalen van de Vlinderdreef op? Is deze voldoende om extra personeel aan te werven om te poetsen? Dit hoeft niet omdat de gemeente inderdaad ook een sociale rol te vervullen heeft. 

  • Laat men hier geen kans liggen om aan sociale tewerkstelling te doen? Waarom gaat men niet voor een overkoepelende poetsdienst binnen de gemeente Moerbeke die te vergelijken is met de technische dienst?

  • Hoe denken de burgers hier over?

We willen jullie ook nog volgende feiten meegeven:

  • De speelplaats van BS De Vlinderdreef is niet meer toegankelijk na de schooluren voor de burger.

  • De kosten van nieuwbouw valt 9% duurder uit dan verwacht en wordt slechts 2% gesubsidieerd door de overheid waardoor de gemeente een lening van € 750 000 dient aan te gaan.

Lees meer:

Het Nieuwsblad

Het Laatste Nieuws

Contact

mensmoerbeke@gmail.com

Dahlialaan 7 te Moerbeke-Waas

0499 34 94 80

facebook-icon-preview-1.png

Onafhankelijken

© 2020 by MEnS. Created with Wix.com