Passende maatregelen betreffende Corona

Tijdens de gemeenteraad van dinsdag 28 april 2020 ging het heel dikwijls over COVID-19 (Corona). Deze gemeenteraad duurde juist iets meer dan 3 uur en kan u hier herbekijken/herbeluisteren. Een kleine 45 minuten werd er gedebatteerd over en dit tijdens verschillende agendapunten:

 • Passende maatregelen betreffende het beperken van de verspreiding van COVID-19 voor personeel en inwoners van Moerbeke

 • Maatregelen ter ondersteuning van middenstand en zelfstandigen


Besluit:

 • De gemeente neemt voorlopig geen verder initiatief en wachten de verdere instructies van de hogere overheden.

 • Mondmaskers zijn momenteel te verkrijgen bij de apothekers.

 • Wie niet in staat is om dit aan te kopen kan zich begeven naar het sociaal huis: Hospicestraat 15b 9180 Moerbeke sociaalhuis@moerbeke.be 09 346 81 61

 • Er worden geen extra gemeentelijke ondersteunende maatregelen genomen voor zelfstandigen die het moeilijk hebben tijdens deze crisis.

 • De gemeente Moerbeke bekijkt een actie zoals de Moerbekebon voor de middenstanders.


Vraag van de voltallige oppositie:

Gelieve te overwegen om alsnog mondmaskers te voorzien voor alle inwoners van Moerbeke.

Mening MEnS:

We hebben de indruk dat de gemeente schrik heeft om de mondmaskers op een efficiënte manier verdeeld te geraken. Ze halen hiervoor verschillende argumenten aan. Lees hieronder de gebundelde vragen van de verschillende oppositiepartijen. De antwoorden zijn geformuleerd door de meerderheid en daarvoor niet de mening van de oppositie.


Kan de gemeente mondmaskers voorzien voor zijn inwoners?

Antwoord

 • De gemeente heeft nog geen mondmaskers besteld omdat ze wilden wachten op de aanbevelingen van de veiligheidsraad op vrijdag 24 april 2020. De gemeente wou niet voor zijn beurt spreken zoals zovele anderen. Andere gemeenten hebben dit wel gedaan en verdelen aan de inwoners textielen maskers die in sommige gevallen verplicht zullen worden om te dragen.

 • Er zullen mondmaskers verdeeld worden aan de inwoners van België en dit in samenwerking van de bovenlokale en lokale overheden. Hoe dit zal verlopen is nog niet helemaal duidelijk. Hierdoor is de gemeente van oordeel dat het geen zin heeft om als gemeente initiatieven te nemen zonder dat er duidelijkheid is over:

 1. wat er wordt aangeboden door de hogere overheden

 2. welke de richtlijnen zijn die ze uitvaardigen want er zijn veel discussies waaraan mondmaskers moeten voldoen of niet

 3. hoe het zit met de filters

 4. welke rol van de gemeente zou kunnen zijn


 • Er is een manke communicatie ontstaan door onwetendheid bij de gemeenten.

 • De gemeente Moerbeke heeft medische maskers uitgedeeld aan de bewoners die actief zijn in de zorg. Dit is geen gemeentelijk initiatief maar een federaal intitiatief.

 • De gemeente vertrouwt meer op de bestelling van 12 miljoen mondmaskers door de federale overheid dan op de huisvlijt dan de mensen die zelf mondmaskers maken. Die aanbesteding is lopende en het is onduidelijk wanneer de mondmaskers voorradig zullen zijn. Waarschijnlijk zal er bij de aankoop van die mondmaskers een rol weggelegd zijn voor de gemeenten om deze te verspreiden.

 • De gemeente vindt het te gek om de mensen 1 masker te geven want die dienen vervangen en gewassen te worden. Met andere woorden met 1 mondmasker kom je niet toe. Je zou als gemeente dus al meer dan 1 mondmasker moeten geven.

 • Er is een afgetoetsing geweest met de apotheken om de mensen te sensibiliseren om de aankoop zelf te doen. Volgens de gemeente is de aanschaf van een mondmasker niet zo duur.

 • Als de gemeente dit zou aanschaffen dan betalen de inwoners het eigenlijk ook zelf plus de administratiekosten en de verdelingskosten. Het is dus beter dat er beroep wordt gedaan op de logistieke kanalen zoals de apothekers die dan ook nog een woordjes uitleg kunnen geven over het type en het hoe te gebruiken.

 • Vele gemeenten hebben geen flauw idee hoe ze dit logistiek zullen aanpakken. 1 mondmasker per gezin is gemakkelijk te verdelen maar 1 per gezinslid is al geen evidentie om te verdelen.

 • De federale overheid zal 2 filters voorzien voor elke burger. Dan als gemeente een mondmasker voorzien waar je dit niet kan insteken zou heel raar zijn.

 • In vele gemeenten zal nu de discussie zijn met de oppositie: jullie hebben de verkeerde mondmaskers aangekocht.

 • Het is een promostunt.

 • De gemeente heeft zich nog niet strenger opgesteld dan voorgeschreven in tegenstelling van vele andere gemeentebesturen en wensen dit ook niet te doen. Het is geen goed idee dat de gemeente zelf dingen gaat beslissen.


Kan de gemeente geen mondmaskers voorzien in de gemeentehuis?

Antwoord:

Er wordt verwacht dat er de komende dagen textielmondmaskers zullen mogen verkocht worden in supermarkten.

Worden er mondmaskers en faceshields voorzien voor personeel?

Antwoord :

Er zijn een 300-tal maskers besteld voor het personeel en die zullen rond 5 mei geleverd worden. Op alle balies staan er reeds van bij het begin van de crisis plexischermen.

De faceshields zijn niet besproken met het personeel maar wie zo een dergelijk masker wil kan dit aanvragen. De vraag zal nu gesteld worden aan de personeelsleden. Er zijn vrij grote voorraden voorhanden en kunnen dus vrij snel geleverd worden.

Wordt er ontsmettende gel voorzien voor personeel?

Antwoord:

Dat is al aanwezig en ook ter beschikking voor de bezoekers van de gemeentelijke diensten.

Wat als gezinnen niet in staat zijn om de extra kosten van de mondmaskers te dragen?

Voor vele gezinnen snijdt de extra kost toch wel in het budget en niet alleen bij kansarmen.

Antwoord:

De gemeente heeft een heel goede sociale dienst die dat op dat ogenblik zal bekijken. er zal een voorraad zijn van 300 mondmaskers dat meer dan voldoende is voor ons personeel. De sociale dienst kan daar dus zeker bij helpen. Er zal ook aan vrijwilligers gevraagd worden om een aantal mondmaskers te maken en die zullen ter beschikking gesteld worden.

Kunnen ouderen hier ook een beroep op doen?

Antwoord:

Je kan mondmaskers aankopen bij de apothekers en meestal hebben deze mensen geneesmiddelen nodig. Ze hebben dus toegang tot aankoop van mondmaskers.


Komt er een actie om de middenstand te ondersteunen?

Antwoord:

Momenteel is er reeds een pagina op de website waar de aangepaste dienstverlening van de ondernemers is opgenomen maar er is nog geen formeel contact geweest met de ondernemers.

Men overweegt een actie voor de middenstand te ondersteunen via bv de Moerbekebon. Dit wordt momenteel onderzocht.

Is er financiële ondersteuning mogelijk vanuit de gemeente voor zelfstandigen die dreigen over kop te gaan?

Antwoord:

Er zijn federale en Vlaamse maatregelen voor zelfstandigen. Er zijn gemeenten die zelf nog maatregelen hebben maar de gemeente Moerbeke gaat dit niet doen. In Moerbeke is er al geen bedrijfsbelasting. De gemeente kan die dus ook niet kwijtschelden. De gemeente doet dus al heel veel voor onze zelfstandigen. Dit is ook geen taak van lokaal bestuur.
Contact

mensmoerbeke@gmail.com

Dahlialaan 7 te Moerbeke-Waas

0499 34 94 80

facebook-icon-preview-1.png

Onafhankelijken

© 2020 by MEnS. Created with Wix.com