MEnS haalt de tegenstrijdige beslissingen aan van het College Burgemeester en Schepenen