Hoe zie jij de inrichting van het smalle gedeelte van de Opperstraat?


Via artikel 3 van het Gemeentedecreet dienen gemeenten inwoners zo veel mogelijk bij het beleid te betrekken.

Met burgerparticipatie wenst MEnS het maatschappelijk draagvlak te vergroten, de kwaliteit van het beleid te verbeteren en te werken aan gemeenschapsvorming.

Door de aanpassingswerken aan de straten in Moerbeke was het smalle stuk van de Opperstraat een aantal dagen parkeervrij en dienden de fietsers af te stappen. Hoe zie jij de inrichting van het smalle gedeelte van de Opperstraat?

Contact

mensmoerbeke@gmail.com

Dahlialaan 7 te Moerbeke-Waas

0499 34 94 80

facebook-icon-preview-1.png

Onafhankelijken

© 2020 by MEnS. Created with Wix.com