Eerste nieuwjaarsdrink van MEnS was een succes

Op zondag 19 januari 2020 werd het vernieuwde logo van MEnS voorgesteld tijdens onze eerste nieuwjaarsdrink.

Meer dan 50 aanwezigen luisterden naar het welkomstwoord van onze voorzitter Frans De Caluwé. Spijtig genoeg kon hij deze zelf niet brengen daar hij geveld was door ziekte. De honneurs zijn waargenomen door Chris Van Kwikkelberghe.


Daarna nam gemeenteraadslid Seline Somers de fakkel over en gaf een overzicht van de impact door MEnS op het gemeentebeleid in 2019:

  • eerste fractieoverleg in 172 jaar

  • in de winter blijft steeds 1 poortje staan aan de fietssluizen op de route

  • sensibilisatieactie over AED-toestellen in het infoblad

  • mobiliteitsproblemen onder de aandacht brengen

  • burgerparticipatie stimuleren

  • aankaarten van tegenstrijdige beslissingen

  • aankaarten gedoogbeleid snelheidsovertredingen waardoor er plots meer controles zijn

  • vragen om autodelen naar Moerbeke te brengen

Ook lichtte ze al een tipje van de sluier voor 2020.


Pia Delcourt, lid Bijzonder Comité, benadrukte nogmaals het belang van het sociale én ecologische beleid gevoerd door MEnS. Zij spreekt ook liever over MEnS als beweging: "MEnS moet voor mij vooral een beweging zijn. Iets moderner dan een partij. Een plaats waar mensen mèt een sociale en ecologische bril zich thuis kunnen vinden en waar verschillen in mening belangrijk zijn. Het is belangrijk om te luisteren naar iedereen, de mensen met al hun eigen brillen dichtbij te betrekken."


Gastspreker en hekkensluiter op onze nieuwjaarsdrink was Björn Rzoska (Groenfractie Vlaams Parlement en gemeenteraad Lokeren). Als fervent fietser ijvert Björn voor een betere, duurzamere en veiligere mobiliteit in Vlaanderen. Dit was dan ook het centrale thema in zijn speech.


Na het officiële gedeelte konden de aanwezigen genieten van een glaasje met vele zelfgemaakte hapjes. Het muzikale duo Yvan Somers en Marc Hebbelinck zorgden voor de muzikale sfeer.


Pers:Enkele sfeerbeelden: