Benieuwd naar het antwoord van de burgemeester ivm een vraag over de herstellingswerken?

Volgend bericht werd via facebookpagina aan de burgemeester bezorgd maar is niet voor iedereen zichtbaar. Daar openheid belangrijk is voor MEnS kunt u hieronder het gesprek lezen:


Geachte heer burgemeester Beste Robby

De afgelopen weken hebben verschillende ongeruste burgers aangegeven dat enkele fietspaden minder veilig zijn geworden door onderhoudswerken aan de rijstroken. Vanuit uw partij werd aangegeven dat: ‘De werken zijn nog niet voltooid en het studiebureau dat het ontwerp maakte heeft nogmaals bevestigd dat er een oplossing werd uitgewerkt die veilig en compleet zal zijn. … indien wij vaststellen dat de werken niet correct zouden worden uitgevoerd, er sowieso zal worden ingegrepen’ Misschien bent u niet op de hoogte dat de gebreken die een aantal weken geleden door burgers werden aangegeven nog steeds aanwezig zijn. Straffer nog, vandaag werd de wegmarkering opnieuw aangebracht. Ik kan het verkeerd zien maar volgens mij is dit de laatste fase. Op heel veel plaatsen is er nog steeds een groot hoogteverschil tussen rijstrook en fietspad. Dit hoogteverschil is niet veilig langs deze drukke straten. Welke oplossing heeft het studiebureau hiervoor uitgewerkt? Daar de partij aangegeven heeft dat jullie ingrijpen indien de werken niet goed uitgevoerd werden, vermoed ik dat u reeds contact gehad heeft met de aannemer. Binnen welke tijdspanne zal de aannemer de recente onveilig geworden fietspaden, rijstroken, straten, … veiliger maken? Ik dank u voor uw antwoord!

Hij antwoordde het volgende:

Seline, het studiebureau had ons verzekerd dat na het affrezen van de randen dit in orde zou zijn. Maar ik persoonlijk vind dat ook niet ok zoals het is. We gaan hiervoor echter wellicht een nieuwe aanbesteding moeten doen, we mogen niet zomaar extra werken door dezelfde aannemer laten uitvoeren. Ik wil in elk geval benadrukken dat de aannemer heeft uitgevoerd wat het studiebureau heeft beschreven, het is dus met het studiebureau dat we dit moeten bespreken om tot een oplossing te komen. Jammer dat niemand dit in het bestek heeft opgemerkt, maar we doen natuurlijk een beroep op experten omdat we zelf die kennis niet in huis hebben.


We stelden opnieuw de volgende vraag:

Dank u wel voor het antwoord. Het is inderdaad gevaarlijk! Heeft u een idee binnen welke tijdspanne dit aangepakt kan worden?


Hij antwoordde:

Ik ben zelf in contact met het studiebureau om dit zo spoedig mogelijk te kunnen oplossen. Ik hoop dat er met een kleine ingreep ook al iets kan, zodat we geen tijd moeten verliezen met de tijd die nodig is voor een aanbesteding. Ik hou je op de hoogte.


We bedankten hem voor het antwoord.