Agendapunten aangebracht door MEnS voor de gemeenteraad van 30 april 2019

De volledige agenda van de gemeenteraad van 30 april 2019 vindt u hier.


De volledige agenda van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 30 april 2019 vindt u hier.


AED-toestellen

MEnS vraagt:

  • om de AED-toestellen op grondgebied Moerbeke te visualiseren op een kaart;

  • de kaart + hoe gebruiken te communiceren naar de bevolking;

  • de kaart op te hangen op openbare plaatsen;

  • opleidingen te voorzien in samenwerking met Rode Kruis Moerbeke-Wachtebeke;

  • de locaties van AED-toestellen door te geven aan Rode Kruis Vlaanderen;

  • AED-toestellen te voorzien op blinde vlekken in Moerbeke.

Lees meer hier.


Preventieve snelheidsmeter ter hoogte van de Moerhofstraat

MEnS vraagt of de gemeenteraadsleden akkoord zijn om een visie uit te werken over het gebruik van de preventieve snelheidsmeter.


Lees meer hier.


Dag van de buren

MEnS vraagt of de gemeenteraadsleden akkoord zijn om de Dag van de Buren in 2020 (en volgende jaren) te promoten en te faciliteren.


Lees meer hier.


Paaltjes Terwesttragel

MEnS vraagt of de gemeenteraadsleden akkoord zijn om de plastieken paaltjes ter hoogte van de huizen aan de Terwesttragel te vernieuwen.


Lees meer hier.


Gesloten zitting

MEnS heeft een agendapunt voor de gesloten zitting ingediend.