Mens gaat voor een ecologisch en sociaal beleid binnen Moerbeke gestoeld op dezelfde basiswaarden en uitgangspunten van het kartel Sp.a – Groen Moerbeke van deze legislatuur.

Deze basiswaarden zijn: 

 • Kwalitatieve dienstverlening 

 • Ecologisch verantwoord en duurzaam 

 • Sociaal rechtvaardig

 • Financieel haalbaar

Mens zal zich inzetten op volgende domeinen:

 • Verkeer en mobiliteit

 • Natuur, energie, en milieu  

 • Wonen

 • OCMW en welzijn

 • Rechtvaardige dienstverlening voor iedereen

 • Een aangename leefomgeving en dorpsontwikkeling

 • Onderwijs en vorming

 • Ondersteunen en stimuleren van jeugd, sport, kunst en cultuur 

 • Gemeentefinanciën en –belastingen. 

De basiswaarden zijn gekoppeld aan volgende uitgangspunten: 

 • Geen belangenvermenging 

 • Kleine ongemakken zijn even belangrijk als grote dossiers 

 • Korte – en lange termijnvisie bewaken

 • Bevolking neemt deel aan het beleid

 • Een open communicatie 

 • Verdraagzaam samenleven