Lotfi.jpg

Lotfi Benhalima, 38 jaar, komt voor de eerste keer op tijdens de gemeenteraardsverkiezingen in oktober 2018. We stelden hem enkele vragen in verband met zijn drijfveren en visie met betrekking tot de komende gemeenteraadsverkiezingen.

Je bent een vrij nieuwe bewoner binnen Moerbeke. Is het mogelijk om iets meer over jezelf te vertellen?

Ik woon inderdaad nog maar 2 jaar in Moerbeke. De voorbije jaren heb ik voornamelijk in Gent en in Zeveneken gewoond. Vooraleer ik mijn huis hier gekocht heb, kende ik Moerbeke niet. 

Momenteel ben ik alleenstaand en ik heb geen kinderen. Ik besef hierdoor ten volle dat het geen evidentie is om als alleenstaande de eindjes aan elkaar te knopen. We leven momenteel in een materialistische maatschappij waarbij sociaal contact en sociaal engagement soms verloren gaat.

Ik werk in Ateljee vzw Gent, meer specifiek als fietshersteller binnen het fietsproject trans-fair. Sociale tewerkstelling, hulpverlening en milieuzorg staan centraal in dit project en sluit naadloos aan bij mijn kijk op hoe ik mijn leven wil invullen.

 

Waarom heb je besloten je politiek te engageren in Moerbeke-Waas?

Ik merk dat er weinig vernieuwing is binnen de Moerbeekse politiek doordat Moerbeke reeds 171 jaar wordt bestuurd door eenzelfde partij. Graag zou ik andere perspectieven binnenbrengen binnen het nu nogal traditionele bestuur.

 

Wat zou je willen veranderen in Moerbeke-Waas?

Als fervent fietser en bewoner in de dorpvaart, baart mobiliteit binnen Moerbeke me zorgen. Moerbeke veiliger maken op gebied van mobiliteit voor alle weggebruikers staat bovenaan mijn lijstje. 

Ik woon misschien al 2 jaar in Moerbeke, maar ik merk dat het heel moeilijk is om als nieuweling sociale contacten te leggen. Eenzaamheid binnen onze maatschappij en zo ook binnen Moerbeke vind ik een onderschat probleem. Het is niet voor iedereen evident om eenzaamheid te overwinnen. Activiteiten die hierop actief inzetten en bewustwordingsacties binnen de gemeente brengen mensen dichter bij elkaar. Op deze manier wil ik meewerken aan een inclusief multidivers Moerbeke waar verdraagzaamheid en sociaal engagement hoog in het vaandel wordt gedragen.